Sezon wyprzedaży w pełni. Obniżki sięgają nawet 70-80 %. W poniższym wpisie dowiesz się, czy niższa cena ma wpływ na prawa konsumenta związane z reklamacją obuwia.

Należy odpowiedzieć w ten sposób – zasadą jest, iż obniżka ceny butów na wyprzedaży nie ma wpływu na poziom praw konsumenta. Jest on taki sam, jak w przypadku zakupu butów z nowej kolekcji, czy też najzwyczajniej kupionych poza wyprzedażą. Ustawa nie różnicuje naszych praw ze względu na dokonanie zakupu po wyższej, czy też niższej cenie. Co do zasady zawsze przysługują nam identyczne uprawnienia związane z reklamacją obuwia tytułem jego niezgodności z umową.

Są jednak sytuacje, kiedy obniżona cena może w pewnym zakresie wyłączać nasze uprawnienia.

Chodzi o te przypadki, gdy powodem przeceny lub też obniżki jest konkretna wada wskazana przez sprzedawcę lub widoczna już w chwili zakupu.  W takiej sytuacji sprzedawca nie odpowiada za niezgodność obuwia z umową, gdyż kupujący już w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć (przy czym obowiązek udowodnienia takiej wiedzy konsumenta leży po stronie sprzedawcy). Należy dodać, iż jeżeli sprzedawca wie o wadzie obuwia, to powinien o tym fakcie poinformować kupującego. Informacja powinna być jasna, zrozumiała i niewprowadzająca w błąd konsumenta.

A co z innymi wadami?

Obniżenie ceny ze względu na określoną wadę nie wyłącza uprawnień konsumenta związanych z powstaniem innych wad obuwia, które nie były przyczyną obniżonej ceny. Tutaj konsument zachowuje wszelkie prawa.

Sprzedawcy i ich praktyki ograniczające prawa konsumenta

Pamiętaj, że różne informacje zamieszczone w sklepach przez sprzedawców, przykładowo:

na towar przeceniony nie przysługuje reklamacja

po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się itd.

nie mają dla Ciebie znaczenia i są bezskuteczne. Uprawnień konsumenta przyznanych mu przez ustawę sprzedawca nie może wyłączyć ani ograniczyć przez stosowanie tego typu praktyk.

A zatem korzystaj świadomie ze swych praw. Więcej na ich temat dowiesz się w naszym poradniku na temat praw konsumenta.