Polacy coraz chętniej kupują w sieci. Jest większy wybór, jest taniej i wygodniej.

Nie zawsze najniższa cena oznacza najwyższą jakość. Niestety zdarzają się i reklamacje. Reklamacja towaru zakupionego przez Internet ma swoją specyfikę, choćby z tego względu, iż brak jest osobistego kontaktu między sprzedającym, a kupującym.

Mimo wszystko jednak reklamacja kupionych butów np. na Allegro, nie różni się za wiele od reklamacji w sklepie tradycyjnym. Przede wszystkim stosujemy te same przepisy prawne.

Odróżnij Konsumenta, od Kupującego!

Musisz zdawać sobie sprawę, że istnieje różnica (polegająca na stosowaniu innych przepisów prawnych) pomiędzy zakupem butów:

• od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przykładowo Kowalski kupił za duże buty i teraz wystawił je na Allegro – w takim przypadku do odpowiedzialności sprzedawcy za wady obuwia zastosowanie znajdą przepisy o rękojmi za wady z kodeksu cywilnego;

• przez konsumenta od sprzedawcy (sprzedawca musi być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą). Przykładowo Kowalski kupuje w sklepie internetowym buty – w takim przypadku do odpowiedzialności sprzedawcy tytułem niezgodności towaru z umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Poniżej zajmiemy się tym drugim przypadkiem, tzn. sytuacją gdy obuwie zostało nabyte przez konsumenta. Jak już wyżej wspomnieliśmy oprzemy się tutaj na uprawnieniach konsumenta wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a jak dobrze wiesz czym innym jest reklamowanie towaru z tytułu udzielonej gwarancji. Jeżeli jednak chciałbym skorzystać z udzielonej gwarancji to wszelkie jej warunki powinieneś odnaleźć w karcie gwarancyjnej.

Czego możesz żądać reklamując przez Internet?

Uprawnienia konsumenta zarówno przy reklamacji „tradycyjnej” jak i „internetowej” są identyczne. Dlatego przypomnimy je jedynie w skrócie.

Przede wszystkim konsument może w takim przypadku żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru.

Dopiero w sytuacji, gdyby te żądania

• okazały się niemożliwe,

• wymagały nadmiernych kosztów albo

• narażałaby kupującego na znaczne niedogodności,

• ew. jeżeli sprzedawca nie zdołałby uczynić im zadość w odpowiednim czasie

to konsument ma prawo żądać obniżenia ceny obuwia albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy za buty. Jeszcze jedna uwago odnośnie powyższych przesłanek – wystarczy spełnienie jednej z nich aby móc skorzystać z uprawnień do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Tylko w takiej sekwencji możesz wykonywać swoje uprawnienia. Częstym błędem jest żądanie od razu zwrotu pieniędzy pomimo braku spełnienia którejkolwiek z przesłanek. Musisz ponadto pamiętać, iż odstąpić od umowy można jedynie w sytuacji, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna. W ocenie istotności może pomóc Ci rzeczoznawca.

Kto ponosi koszty reklamacji „internetowej”?

Nieodpłatność naprawy i wymiany obuwia na nowe wynika wprost z ustawy. Ale nie są to jedyne koszty, które powinien ponieść sprzedawca w związku z Twoją reklamacją obuwia. Zgodnie z ustawą sprzedawca ma również obowiązek zwrotu innych kosztów poniesionych przez kupującego, w tym np. kosztów dostarczenia obuwia do sprzedawcy.

Stąd masz pełne prawo domagania się od sprzedawcy zwrotu kosztów poniesionych na przesyłkę butów do sprzedawcy w związku z ich reklamacją. Pamiętaj, żeby te koszty były racjonalne i uzasadnione. Jeżeli koszt przesyłki obuwia przekraczałby ich wartość to warto zastanowić się, czy nie zachodzi przesłanka nadmierności kosztów naprawy i wymiany, a w związku z tym czy nie lepiej żądać obniżenia ceny albo zwrotu gotówki. Warto w tej sprawie skontaktować się również ze sprzedawcą.

Identyfikacja sprzedawcy internetowego

Tutaj najwyraźniej zaznacza się odrębność między sprzedawcą tradycyjnym, a internetowym. Bardzo rzadko sprzedawca internetowy dysponuje punktem stacjonarnym, gdzie możemy iść i po prostu zareklamować obuwie osobiście. Jeżeli już taki punkt istnieje, to najczęściej w innym mieście. Stąd najczęściej jesteśmy zdani na korzystanie z usług poczty albo kuriera.

I tutaj pojawia się czasami pewien problem. A mianowicie właściwe zaadresowanie przesyłki oraz samego pisma reklamacyjnego. Jest to bardzo ważne, aby prawidłowe ustalić dane sprzedawcy, gdyż tylko w takiej sytuacji będziemy mogli mówić o prawidłowym zawiadomieniu sprzedawcy o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszeniu odpowiedniego żądania.

Firmą osoby fizycznej jest przede wszystkim jej imię i nazwisko, a dopiero potem można dodać inne określenia, np. JAN NOWAK PPHU SKLEP OBUWNICZY JUPI.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób prawnych, gdzie firmą takiej osoby prawnej jest jej nazwa. Zawsze należy podać pełną nazwę sprzedawcy, np. SKLEP INTERNETOWY BOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Nie zapomnij oczywiście o poprawnym adresie.

Jak ustalić dokładne dane sprzedawcy? Zawsze czytaj regulaminy sklepów internetowych, tam powinny być umieszczone potrzebne dane adresowe, przeglądaj również strony „o mnie” na portalach aukcyjnych. Jeżeli płaciliśmy przelewem powinniśmy również mieć dane sprzedawcy, odbiorcy przelewu.Jeżeli posiadasz np. NIP albo REGON sprzedawcy, to resztę jego danych ustalisz TUTAJ

A może udało Ci się ustalić numer KRS sprzedawcy? Wtedy zajrzyj TUTAJ

Uważaj na niewiarygodne „okazje”

Zalety zakupów przez Internet często przy reklamacji tak zakupionego obuwia obracają się na naszą niekorzyść. Nie chodzi tutaj tylko o fakt, iż kupując buty po naprawdę okazyjnej cenie można kupić po prostu bubel, bo taka sytuacja może się przydarzyć także w najlepszej galerii handlowej, a także przy zakupie butów za znacznie wyższą kwotę.

Należy mieć na uwadze anonimowość takich zakupów. Często pojawia się trudność z właściwą identyfikacją sprzedawcy, który nie podaje pełnych danych. Również czas oczekiwania na zakończenie reklamacji się wydłuża, gdyż każda przesyłka potrzebuje czasu na dotarcie do adresata. Ponadto w sieci łatwiej znaleźć oszustów, którzy wliczyli w ryzyko prowadzenia działalności nieuznawanie reklamacji i robią wszystko aby ją konsumentowi utrudnić. Bardzo trudno również wyegzekwować od sprzedawcy koszty przesyłki reklamowanego towaru.

Pamiętaj, że reklamując obuwie zakupione przez Internet możesz, podobnie jak przy reklamacji obuwia zakupionego w sklepie tradycyjnym, korzystać m.in. z pomocy Rzecznika Konsumenta, czy też mediacji przed mediatorem Inspekcji Handlowej.

Zawsze wysyłając pismo do sprzedawcy wyślij je listem poleconym, a najlepiej jeszcze za potwierdzeniem odbioru. Umożliwi Ci to w prosty sposób obliczenie 14 dniowego terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do naszego żądania.

Zobacz także:

Kupiłeś buty na Allegro? Zobacz czy możesz odstąpić od umowy

Sprawdź, kiedy możesz żądać zwrotu pieniędzy!

[succsess_box] Info Text Should Be Here [/succsess_box]