Kiedy mamy do czynienia z niezgodnością butów z umową?

Rozklejone obuwie, farbowanie podszewki, pęknięta skóra na zgięciu, przetarta podeszwa… Potocznie nazywamy je wadami obuwia. Czasami rozróżniamy wady fizyczne i prawne. Czym tak naprawdę jest, a czym nie jest niezgodność butów z umową?

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z niezgodnością obuwia z umową mamy do czynienia, gdy obuwie:

jest niekompletne (np. brak jest fleków);

nie nadaje się do celu, do którego jest zwykle używany (np. gumowce przepuszczają wodę);

nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach – w reklamie lub oznakowaniu towaru);

Od razu uwaga natury praktycznej odnosząca się do ostatniej przesłanki. Staraj się zawsze w jakiś sposób udokumentować (najlepiej pisemnie) wszelkie zapewnienia sprzedawcy lub producenta, a także przebieg indywidualnych pertraktacji dotyczących właściwości obuwia. Ułatwi Ci to później udowodnienie istnienia niezgodności obuwia z umową. Ma to znaczenie szczególnie przy zakupie butów sportowych lub też używanych do uprawiania sportów wyczynowych. Warto również w takim wypadku określić przeznaczenie, cel nabywanego obuwia. Często bowiem sprzedawca odrzuca reklamację powołując się właśnie na niewłaściwe użytkowanie obuwia.

W przypadku reklamacji towaru możemy mówić o niezgodności towaru z umową także, gdy towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony – ale tylko w przypadku, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. Jednakże trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy to rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku reklamacji obuwia mogłoby mieć miejsce (ew. przy wykonywaniu obuwa na indywidualne zamówienie).

A kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady obuwia?

Nie możemy mówić o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności obuwia z umową, gdy np. kupiliśmy za mały rozmiar obuwia albo przestało się nam podobać. Wtedy możemy jedynie liczyć na dobrą wolę sprzedawcy. Odpowiedzialność sprzedawcy nie dotyczy również sytuacji, gdy kupujący o niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Przykładowo kupujesz przecenione buty i w momencie zakupu znasz już przyczynę przeceny. W takim wypadku ta przyczyna nie może stanowić podstawy reklamacji.

O czym warto pamiętać reklamując buty?

O niezgodności obuwia z umową możemy mówić jedynie, gdy jej przesłanki zachodzą już w chwili wydania towaru (np. zakup obuwia w sklepie). Oznacza to, że już w momencie zakupu istniała niezgodność towaru z umową. Przykładowo: wady technologiczne obuwia (np. niewłaściwy materiał, klej) istniały już w chwili zakupu, a następnie w ich wyniku powstała wada obuwia (np. rozklejanie się podeszwy).

Wykazanie istnienia niezgodności towaru z umową już w chwili wydania towaru jest trudne do wykazania. Na szczęście, na naszą korzyść działa przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia zakupu domniemanie prawne, że niezgodność ta istniała już w chwili wydania towaru. Oznacza to, że w tym okresie to sprzedawca musi wykazać, iż wada powstała dopiero później. Po tym czasie warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy obuwia, który stwierdzi, czy wada istniała już w chwili wydania obuwia.

Pamiętaj, że domniemanie dotyczy jedynie momentu, w którym niezgodność towaru z umową już istniała (w naszym przypadku jest to chwila wydania). Jednakże czymś odrębnym jest wykazanie istnienia samej niezgodności obuwia z umową (jego wad). Co prawda w przeważającej ilości przypadków nie będzie to trudne (np. fakt istnienia pękniętej podeszwy jest widoczny gołym okiem), ale niektórych sytuacjach będzie trzeba ten fakt należycie wykazać (np. korzystając z opinii rzeczoznawcy).

Ważne terminy przy reklamacji obuwia

• na zgłoszenie niezgodności obuwia z umową masz 2 miesiące od jej wykrycia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do sprzedawcy przed jego upływem. W przeciwnym wypadku tracisz swoje uprawnienia.

• sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. [/warning_box]

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia związane z reklamacją

Jak bronić swoich praw?

Przeczytaj, zanim złożysz swoją reklamację!