W jaki sposób reklamować towar? Pisemnie, ustnie, a może telefonicznie?

Nie ma określonego przez prawo sposobu składania reklamacji. Miej jednak na uwadze, że wykazanie faktu złożenia reklamacji, a także jej treści i terminu kiedy dokładnie sklep ją otrzymał, w razie ewentualnego sporu sądowego będzie ciążyć na konsumencie, czyli na Tobie.

Stąd radzimy złożyć reklamację w formie pisemnej. Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie u sprzedawcy (za pokwitowaniem) lub wysłać ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto też wydrukować pismo reklamacyjne w dwóch egzemplarzach i na jednym poprosić o pokwitowanie.

Przesłanie reklamacji pocztą możesz wykorzystać szczególnie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy sprzedawca w ogóle nie chce przyjąć od Ciebie reklamacji i nie chce pokwitować jej przyjęcia. A po drugie, gdy zakupiłeś obuwie w innej miejscowości znacznie oddalonej od Twojego miejsca zamieszkania i nie chcesz marnować czasu na dojazd. Warto zawsze wysłać taką przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, gdyż wtedy łatwo ustalisz początek 14-dniowego terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do Twojej reklamacji.

Czy mogę reklamować towar używany lub przeceniony?

Generalnie tak, ale to zależy od powodów przeceny. Co do zasady nie możemy reklamować towaru z powodu, dla którego został on przeceniony (sprzedawca ma w takiej sytuacji obowiązek poinformować nas o przyczynie przeceny). Chyba, że sprzedawca przecenił towar pełnowartościowy (np. wyprzedaż sezonowa). Wtedy zachowujemy wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy dla towaru, który nie byłby przeceniony.

Jeżeli chodzi o towar używany to nie ma możliwości reklamowania towaru co do niezgodności, o której wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Czy brak paragonu oznacza, że nie mogę reklamować towaru?

Bardzo częsty problem pojawiający się przy reklamacji. Brak paragonu nie oznacza, iż nie można reklamować obuwia. Taki wymóg stawiany przez sprzedawcę jest bezprawny. Gdy nie masz paragon powstaje jedynie trudność w udowodnieniu sprzedawcy, że dany towar został u niego zakupiony.

Nie pozbawia to jednak konsumenta możliwości posłużenia się innymi środkami dowodowymi, np. potwierdzeniem przelewu, czy też dowodem ze świadków, pomocny może być również wyciąg z karty.

Kto ponosi koszty reklamacji?

Ważne i praktyczne pytanie. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą zarówno naprawa, jak i wymiana towaru są nieodpłatne. Ustawa rozszerza tą nieodpłatność także na m.in. koszty dostarczenia reklamowanego towaru, co może mieć znaczenie przy reklamacji obuwia. Wynika z tego, iż np. wysyłając obuwie do sprzedawcy w innym mieście masz prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki, a jeżeli reklamujesz obuwie osobiście to masz prawo żądać zwrotu kosztów dojazdu do sklepu.

Oczywiście w takiej sytuacji powinieneś rozważyć, czy koszty te nie przewyższają czasami wartości reklamowanego towaru, a tym samym czy nie zachodzi przesłanki nadmierności kosztów naprawy i wymiany. Jest to jedna z przesłanek odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Jak bronić swoich praw?

Kiedy możesz żądać zwrotu pieniędzy?