Jest to gościnny wpis serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl omawiający najnowsze klauzule niedozwolone, które pojawiły się w tym roku w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

W niniejszym wpisie dowiesz się jakie są najbardziej niebezpieczne klauzule niedozwolone, które pojawiły się w rejestrze od początku roku i jak ich uniknąć.

Nowe (stare) klauzule nadal groźne

Na dzień dzisiejszy w rejestrze postanowień niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK znajduje się już równo 2800 wpisów. Od nowego roku przybyło ich 46, w tym pierwsze związane z tzw. aferą w ehandlu z zeszłego roku – dla przypomnienia artykuł we Wprost.

“Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (…)”

– wpis numer 2778

Bardzo częsta klauzula, która towarzyszy informacji o prawie odstąpienia od umowy. Co raz więcej konsumentów korzysta z prawa odstąpienia od umowy, a w związku z tym należy się spodziewać, że i ich świadomość w tym zakresie będzie wzrastać.

Dlaczego niedozwolona?

Art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyn odstąpienia, co do zasady w terminie  10 dni od dnia wydania towaru (otrzymania przesyłki). Ustawa nie przewiduje, prócz upływu dziesięciodniowego terminu, żadnych negatywnych przesłanek skorzystania ze wskazanego uprawnienia.  Brak zatem podstaw do narzucania dodatkowych ograniczeń konsumentowi. Dodatkowo należy wskazać, iż  towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd to pojecie nieostre i należy je odnieść do konkretnego przypadku, np. jeżeli ktoś kupi telewizor to ma prawo go rozpakować i włączyć – będzie się to mieściło w granicach zwykłego zarządu.

Jak jej uniknąć?

Przy wprowadzaniu zapisu dotyczącego ustawowego prawa odstąpienia od umowy najlepiej trzymać się dosłownie regulacji zawartej w przepisach. Każda nadregulacja jest potencjalnie zagrożona uznaniem za niedozwoloną.

Podsumowanie

Na przełomie stycznia i lutego 2012 roku pojawiło się 46 wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Przekornie nazwaliśmy je nowymi (starymi) klauzula, gdyż większość z nich ma już swoje odpowiedniki we wcześniejszych wpisach. Wniosek jest z tego taki, że przedsiębiorcy dalej nie są ich świadomi lub też lekceważą ich znaczenie i niebezpieczeństwo, które ze sobą niosą. Nie chodzi tutaj tylko o koszty związane z postępowaniem o uznanie danego postanowienia za niedozwolone, ale i o negatywny PR, który wiąże się z opublikowaniem firmy danego przedsiębiorcy w rejestrze. Ten argument powinien przemawiać do każdego przedsiębiorcy, gdyż co raz częściej cena nie jest najważniejszym kryterium, którym kieruje się klient przy podejmowaniu decyzji.

Pamiętaj, że średnio dochodzi do rejestru ponad 1 klauzula niedozowolna dziennie, stąd niezmiernie ważne jest regularne sprawdzanie i monitorowanie zapisów zawartych w regulaminach i warunkach uczestnictwa. W ten sposób zadbasz o bezpieczeństwo siebie i swoich klientów.

Darmowa wyszukiwarka klauzul niedozwolonych – KlauzuleNiedozwolone.pl