Okazuje się, iż najczęstszym błędem przy reklamacji obuwia jest nieprawidłowe żądanie skierowane do sprzedawcy – żądanie zwrotu gotówki.

Zasadą jest, iż konsumenci żądają od razu zwrotu pieniędzy. Bardzo rzadko żądanie takie znajduję podstawę prawną. A co za tym idzie takie odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy jest nieskuteczne. A już na pewno nie znajdzie ochrony prawnej na drodze sądowej. Możemy liczyć jedynie na brak wiedzy ze strony sprzedawcy.

Nieprawidłowe żądanie powoduje jeszcze jedno. Nie zaczyna swojego biegu 14 dniowy termin na ustosunkowanie się sprzedawcy do naszego żądania naprawy lub wymiany obuwia, którego bezskuteczny upływ powoduje uznanie naszego żądania.

Oczywiście mówimy tutaj o żądaniu opartym na ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Co innego może wynikać z gwarancji, która może uprawniać do żądania zwrotu pieniędzy od razu. Dlatego warto zawsze zaznaczyć podstawę naszej reklamacji.

Jak uniknąć błędnego żądania zwrotu pieniędzy przy reklamacji obuwia?

Ustawa, o której mowa przewiduje pewną sekwencję żądań. Otóż zawsze możesz żądać od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy. Jedynie wyjątkowych sytuacjach możesz żądać zwrotu gotówki, ewentualnie obniżenia ceny. A jeszcze rzadziej możesz żądać zwrotu gotówki od razu, zgłaszając żądanie po raz pierwszy.

Zgodnie z Ustawą możesz żądanie zwrotu pieniędzy zgłosić dopiero wtedy, gdy naprawa i wymiana towaru są:

• niemożliwe

• wymagają nadmiernych kosztów

• sprzedawca nie zdoła uczynić tym żądaniom w odpowiednim czasie

• naprawa i wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności

Przy czym wystarczy spełnienie choćby jednej z tych przesłanek, ale w stosunku zarówno do naprawy, jak i wymiany.

Są także sytuacje, kiedy możesz od razu żądać zwrotu gotówki. Możesz tak postąpić jeżeli z góry wiesz, że sprzedawca nie zdoła uczynić obowiązkowi naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie. Tak samo możesz postąpić, gdy z góry jest Ci wiadome, że zarówna naprawa, jak i wymiana będą niemożliwe. Podobnie możesz postąpić również gdy naprawa lub wymiana narażałyby Cię na znaczne niedogodności. Pamiętaj jednak, że gdy skorzystasz z tych możliwości to musisz to wykazać. Dlatego odstępując od umowy nie tylko powołaj się na daną przesłankę, ale także dodaj uzasadnienie. Bardzo pomocna może się okazać opinia rzeczoznawcy.

Dodatkową przesłanką skutecznego odstąpienia od umowy, a w jego efekcie żądania zwrotu pieniędzy jest istotność wad. Zgodnie z ustawą możesz odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy jedynie w sytuacji gdy wady obuwia są istotne. Jest to pojęcie niedookreślone. Najczęściej dokonasz sam takiej oceny, a czasami warto posłużyć się opinią rzeczoznawcy. Pamiętaj, że sprzedawca może kwestionować istotność wad, a tym samym skuteczność odstąpienia od umowy.

Wniosek jest taki, że skuteczne odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy nie jest takie proste jakby się to wydawało. Warto skorzystać przy formułowaniu pisma reklamacyjnego z wyspecjalizowanych formularzy, które pozwolą uniknąć Ci tego oraz innych najczęściej popełnianych błędów przy reklamacji obuwia. Z tą myślą stworzyliśmy również nasz kreator pism reklamacyjnych.

Więcej o żądaniu zwrotu pieniędzy piszemy również w naszym poradniku tutaj.