Reklamacja obuwia jest jednym z najczęstszych roszczeń klientów. Duża ilość składanych reklamacji obuwia jest jednak rozpatrywana przez sprzedawców nieprawidłowo.  Jak powinna więc przebiegać prawidłowa procedura reklamacji oraz czego może żądać klient w ramach reklamacji? W tym artykule odpowiemy na te pytania. 

Reklamacja obuwia – kiedy klient może zareklamować obuwie?

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, to klient może skorzystać z prawa rękojmi i zareklamować produkt u sprzedawcy. Zgodnie z prawem, sprzedawca odpowiada za produkt z tytułu rękojmi w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia produktu klientowi. Uprawnienie to dotyczy tak samo zakupów internetowych jak i w sklepach stacjonarnych. Sprzedawca ma jednak możliwość wyłączenia tej odpowiedzialności np. w regulaminie w stosunku do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców. 

Czy klient ma obowiązek złożenia reklamacji na wzorze sprzedawcy?

Klient tak naprawdę może złożyć reklamację w dowolny sposób. Ważne aby miał on potwierdzenie, że została ona złożona np. w postaci wiadomości mailowej, sms czy potwierdzenia nadania przesyłki. Sprzedawca nie może więc wymagać od klienta złożenia reklamacji w określonej formie i uzależniać od tego faktu skuteczność reklamacji. Sprzedawca nie może również wymagać od klienta przesłania zdjęć reklamowanego produktu. Każde takie postanowienie w regulaminie może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną. 

Czego może żądać klient w ramach reklamacji?

Klient przy składaniu reklamacji powinien wskazać jedno z czterech roszczeń reklamacyjnych przewidzianych w ustawie, a mianowicie: 

  • usunięcie wady produktu i jego naprawy
  • wymiana wadliwego produktu na produkt bez wad
  • obniżenie ceny wadliwego produktu
  • odstąpienie od umowy (zwrot zapłaconej ceny)

Od wyboru żądania zależy skutek przekroczenia przez sprzedawcę terminu na złożenie odpowiedzi na reklamację. Jeśli sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji nie ustosunkuje się do niej, to uznaje się żądanie klient za uzasadnione jeśli jego zadaniem była naprawa lub wymiana produktu bądź obniżenie jego ceny. Przy żądaniu zwrotu ceny skutek ten nie wystąpi. Należy jednak pamiętać, że termin ten biegnie zawsze od dnia złożenia reklamacji, a nie np. od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamowanego produktu.

Czy klient może reklamować znoszone obuwie?

Wielu sprzedawców błędnie myśli, że fakt noszenia obuwia pozbawia klienta możliwości jego reklamacji. Klient jak najbardziej może reklamować używane przez niego obuwie, jeżeli ujawniona wada obuwia nie powstała w wyniku  jego nieprawidłowego użytkowania lub jest normalnym efektem jego używania. 

Reklamacja obuwia tylko z paragonem?

Jest to niestety kolejny dość powszechny mit. Klient powinien dołączyć do reklamacji dowód zakupu jednak niekoniecznie musi być to paragon. Klient może uprawdopodobnić zakup poprzez załączenie potwierdzenie przelewu (jeśli zakup był dokonywany kartą), wiadomości potwierdzającej zakup czy nawet poprzez zeznania świadków. Sprzedawca nie może więc uzależniać rozpatrzenia reklamacji obuwia od dostarczenia paragonu za zakup. 

Podsumowanie

Prawidłowo złożona reklamacja obuwia nie musi zostać złożona według odpowiedniego wzoru. Sprzedawca nie może też w tym przypadku wprowadzać żadnych dodatkowych wymagań np. w postaci załączenia paragonu, przesłania zdjęć produktu czy wyłączenia niektórych towarów spod prawa do reklamacji. Sprzedawca powinien więc każdą złożoną przez klienta reklamację obuwia rozpatrzyć zgodnie ze swoją specjalistyczną wiedza dotyczącą określonych produktów.