Zazwyczaj reklamując towar żądamy od razu zwrotu gotówki. Takie żądanie zazwyczaj nie jest skuteczne. Aby móc odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki muszą zostać spełnione określone przesłanki.

Kupując towar w tradycyjnym sklepie (a nie np. internetowym, gdzie co do zasady masz prawo zwrócić towar w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru) należy rozróżnić dwie sytuacje:

  1. Żądanie zwrotu pieniędzy w związku z odstąpieniem przez konsumenta od umowy zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
  2. Zwrot pieniędzy dokonywany przez sprzedawcę wynikający jedynie z jego dobrej woli.
     

AD. 1 Żądanie zwrotu pieniędzy na podstawie ustawy

Przesłanki odstąpienia od umowy

W pierwszej sytuacji zwrot pieniędzy od sprzedawcy jest możliwy gdy rzecz jest niezgodna z umową i zachodzi którakolwiek z przesłanek odstąpienia od umowy.

Wyróżniamy 4 takie przesłanki (z tym, że wystarczy spełnienie choćby jednej):

• po pierwszy zarówno naprawa, jak i wymiana obuwia są niemożliwe (np. dany model został już wycofany z produkcji, a nie ma go na stanie magazynowym sklepu);

• drugą przesłanką jest nadmierność kosztów naprawy i wymiany;

• inną przyczyną odstąpienia od umowy może być fakt, iż sprzedawca nie uczynił naszemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie (wydaje się, iż wystarczy spełnienie tej przesłanki już do jednego z żądań np. naprawy);

• ostatnią przesłanką odstąpienia od umowy fakt, iż naprawa albo wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności

Przykładowo: najpierw zażądaliśmy naprawy. Sprzedawca stwierdził, iż naprawa jest niemożliwa. W tym momencie powinniśmy zażądać wymiany obuwia na nowe, chyba że np. wymiana narażałaby nas na znaczne niedogodności to w tym momencie możemy odstąpić od umowy i zażądać zwrotu gotówki. Podobnie byłoby w sytuacji, gdy z góry byłoby wiadome, że sprzedawca nie zdoła uczynić zadość naszemu żądaniu w odpowiednim czasie (np. pozostał jeden dzień do ślubu, a sprzedawca nie dysponuje na stanie magazynowym odpowiednią suknią na wymianę, dopiero musi ją zamówić).

Pamiętaj jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy. Od umowy możesz skutecznie odstąpić i żądać zwrotu gotówki jedynie w sytuacji gdy wady towaru są istotne. Takiej oceny możesz dokonać sam i tak to najczęściej będzie wyglądać w praktyce, ale czasami warto posłużyć się opinią rzeczoznawcy. Istotność wad zapewne będzie oceniana na ewentualnej drodze sądowej.

Odstąpiłem od umowy, co teraz?

Odstąpienie od umowy oznacza, iż umowa jest traktowana tak jakby była niezawarta. W związku z tym Twoim obowiązkiem jest oddać sprzedawcy obuwie, a sprzedawca obowiązany jest Ci zwrócić pieniądze.

Skuteczne odstąpienie od umowy nie jest rzeczą łatwą, należy dokładnie trzymać się przepisów. W przeciwnym razie sprzedawca będzie mógł kwestionować takie odstąpienie i nie zwróci nam pieniędzy. Często zwrot pieniędzy będzie możliwy dopiero na drodze sądowej.

Należy również pamiętać o sytuacji, gdy towar kupimy na odległość (np. przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wtedy w określonym terminie możemy bez podania przyczyny odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki. W tym celu konsument musi złożyć oświadczenie na piśmie co do zasady w ciągu 10 dni od wydania mu rzeczy. Wystarczy, że wyśle je przed upływem tego terminu.

AD. 2 Dobra wola sprzedawcy

Z tym drugim przypadkiem spotkamy się jedynie w niektórych sklepach, gdzie znajdziesz wywieszki z informacją, np. przyjmujemy zwrot towaru w terminie 30 dni. Mogą określać dodatkowe warunki zwrotu. Jest jedynie dobra wola sprzedawcy.

Generalnie sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru z jakiejkolwiek przyczyny (np. rozmiar jest nieodpowiedni). W takiej sytuacji jedynie od jego dobrej woli zależy czy przyjmie od nas towar i zwróci nam pieniądze. Jednak zawsze warto negocjować.

Zapytaj także innych konsumentów

Prawidłowe złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy jest bardzo ważne. Łatwo tutaj popełnić błąd, dlatego też warto zasięgnąć porady innych. Na grupie reklamacyjnej na Facebooku znajdziesz konsumentów i prawników, którzy chętnie pomogą ocenić przesłanki odstąpienia. Podziel się swoim przypadkiem i posłuchaj porad innych konsumentów.  Grupę na FB znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Reklamacja odrzucona? Zobacz co teraz!

Opinia rzeczoznawcy. Czy warto ją mieć?

Czego mogę żądać od sprzedawcy?