Wyobraź sobie taką sytuację. Znalazłeś na Allegro markowe buty w atrakcyjnej cenie. Kupujesz je. Listonosz dostarcza Ci paczkę. Od tego dnia masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Muszą być spełnione jednak dwa warunki – Ty musisz być konsumentem, a sprzedawcą przedsiębiorcą. Jeszcze jedno – buty kupiłeś korzystając z opcji KUP TERAZ, gdyż prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupów z licytacji.

Umowa zawierana na odległość

Zakup na Allegro albo w sklepie internetowym to tak naprawdę umowa zawarta na odległość. Jest to taka umowa, która zostaje zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, np. telefonu, czy też poczty elektronicznej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż z zawarciem umowy na odległość mamy do czynienia, gdy kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki właśnie sposób zorganizował swoją działalność – np. sklep internetowy.

Odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki możesz również reklamując obuwie. Jednakże tą kwestię tutaj pominiemy.

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Jeżeli jako konsument zawarłeś umowę na odległość, to możesz od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając takie oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Przy czym wystarczy, że przed upływem tego terminu wyślesz oświadczenie do sprzedawcy.

10 dniowy termin na odstąpienie od umowy zaczyna biec od dnia wydania obuwia. O możliwym wydłużeniu tego terminu przeczytasz jeszcze poniżej.

Pamiętaj, że sprzedawca nie ma prawa domagać się od Ciebie odstępnego w związku z odstąpieniem od umowy.

Co oznacza odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy oznacza, iż umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron ulegają zwrotowi, tzn. jesteś zobowiązany do zwrotu sprzedawcy butów, a ten z kolei zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy. Obuwie powinieneś zwrócić w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (czyli np. obuwie mogło być przez Ciebie przymierzone). Zwrot obuwia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Ponadto sprzedawca ma obowiązek poświadczyć Ci na piśmie zwrot obuwia.

Ile dokładnie mam czasu na odstąpienie od umowy?

Co do zasady termin na odstąpienie od umowy wynosi 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania butów.

Wyjątkowo termin ten może wynosić aż trzy miesiące. Dzieje się tak w razie braku potwierdzenia przez sprzedawcę pewnych informacji. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Należy pamiętać, iż sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta m.in. o:

• imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

• istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

• cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

• zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

• kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

• prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni

• kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

• miejscu i sposobie składania reklamacji.

W przypadku braku potwierdzenia przez przedsiębiorcę którejkolwiek z tych informacji konsumentowi przysługuje wydłużony termin na odstąpienie od umowy.

Kupiłeś obuwie na licytacji? Nie masz prawa do odstąpienia od umowy

Jest to bardzo ważne ograniczenie stosowania przepisów o odstąpieniu od umowy. Bardzo często dokonujemy zakupu na licytacji, korzystając chociażby z serwisu Allegro.

W takim przypadku przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość nie znajdują zastosowania. A zatem nie mamy prawa do odstąpienia od takiej umowy, pomimo iż została zawarta na odległość.

Gdy korzystasz z opcji KUP TERAZ nie licytujesz obuwia, a więc dokonujesz zakupu na odległość i zgodnie z ustawą masz prawo do odstąpienia od umowy. Z identyczną sytuacją spotkasz się korzystając z sklepów internetowych, które w zasadzie nie oferują sprzedaży licytacyjnej.

Umowa zawarta na odległość, a mimo to brak prawa do odstąpienia?

Tytułem uwagi ogólnej musimy Ci również zwrócić uwagę, iż istnieją takie umowy do których stosuje się przepisy o umowach zawieranych na odległość, ale z wyłączeniem praw do odstąpienia od takiej umowy.

I tak, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu,

• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

• dostarczania prasy,

• usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku obuwia warto zwrócić uwagę jedynie na sytuację, gdy dokonujemy zakupu obuwia na indywidualne zamówienie. Nie chodzi tutaj o wybranie konkretnego koloru, czy też rozmiaru obuwia, które są powszechnie dostępne w danym sklepie internetowym. Chodzi o zakup np. w pracowni obuwniczej, która przygotowuje buty od początku do końca zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta. Będzie to rzadka sytuacja, ale może się oczywiście zdarzyć.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

Zobacz także:

Co to jest niezgodność obuwia z umową?

Kiedy możesz żądać zwrotu pieniędzy?

Jak wygląda reklamacja butów przez Internet?